Ivana Slivková (REPUBLIKA): Rešpektujeme ženy aj bez nariedení z Bruselu


Včera som s úžasom pozerala ženský duel na JOJ24 a priznám sa, nechápem tento zvrátený koncept, kedy sú do diskusie pozvané ambiciózne a sebavedomé političky, ktoré majú odbúravať predsudky, že ženy do politiky nepatria, avšak televízia im pripraví formát, kedy sa majú 120 minút vyjadrovať k “ženským” témam. No možno je riešenie tohto problému úplne jednoduché – správať sa k ženám rovnako ako k mužom a nechať ich diskutovať na témy, ktoré sú im blízke a nestavať ich automaticky do role “diskriminovaného” pohlavia.

Áno, ženy vo verejných funkciách a v politike majú svoje miesto a svoj význam, pokiaľ o túto funkciu majú záujem. Akékoľvek kvóty a umelé vytváranie predispozície stať sa niekým má úplne opačný efekt – stavia ženy do pozície, kedy sú pod verejným tlakom nútené stať sa súčasťou verejného života, aj keď sa tam cítia absolútne nekomfortne a neprirodzene. A v tomto prípade sú dôsledky ďaleko rozsiahlejšie…

V REPUBLIKE rešpektujeme všetky ženy aj bez nezmyselných bruselských kvót ako političky, ale rešpektujeme ich aj ako matky, lebo v každej tejto sfére sú nezastupiteľné. Takýto postoj nás však nestavia do 15. storočia, ani z nás žien nerobí inkubátory na rodenie detí, ako to včera odznelo od pani svetaznalej Bittó Cigánikovej. Toto je úplne prirodzený poriadok sveta, ktorý neprestane fungovať len preto, lebo ho niektorí jedinci popierajú.

A problémy žien a ženské práva? Tie boli dnes opäť pošliapané a zadupané priamo do zeme vtedy, keď polícia celé Slovensko informovala o tom, že nezvestná študentka bola (s najväčšou pravdepodobnosťou) znásilnená. Ďalšia facka zo strany štátnych orgánov najviac zraniteľným obetiam trestných činov, ktorými sú v tomto prípade práve ŽENY.

…Presne toto je ten pokrytecký obraz o tom, ako im na právach žien skutočne záleží.