Hnutie Republika v komunálnych a krajských voľbách 2022: Košice – Sever


Už na jeseň sa hnutie Republika zúčastní spojených komunálnych a krajských volieb. Republika je mladé zoskupenie, ktoré vzniklo iba minulý rok. Krok po kroku sa postupne snažíme budovať súdržný kolektív a vytvárať pevné štruktúry v jednotlivých regiónoch. Tento proces nie je jednoduchý a rýchly. Aj preto sa hnutiu nepodarilo napríklad v Košiciach obsadiť všetky miesta na jednotlivých kandidátnych listinách. Našim cieľom nie je postaviť kandidáta za každú cenu. V prípade mestskej časti Košice – Sever však Republika nominovala ľudí na pozíciu starostu, ale aj na posty poslancov miestneho, mestského a krajského zastupiteľstva. V sérii článkov sa vám pokúsime priblížiť ich životné príbehy, názory, skúsenosti, plány a vízie.

Štefan Benko
kandidát na starostu
mestskej časti Košice – Sever,
kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva


Kto ste a prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu mestskej časti Košice – Sever?

Pochádzam z podtatranskej obce a do Košíc som sa prisťahoval z pracovných dôvodov v roku 2003. Košice sú krásne mesto, plné príjemných ľudí, takže bolo vymaľované a zapustil som tu korene. Som človek, ktorý má rád šport, knihy, poéziu, prírodu, a som aj chovateľ psíkov, konkrétne amerických pitbulteriérov. Podieľam sa aj na organizácii jednej z doteraz najväčších športových súťaží týchto psíkov v Jasove.

Už roky pracujem v súkromnej bezpečnostnej sfére. Začínal som ako strážnik, až som sa vypracoval na výkonného riaditeľa súkromnej bezpečnostnej služby s pôsobením na celom Slovensku. Pracujem s ľuďmi a ich problémami, ktoré ma často krát chytia za srdce, nejde ich prehliadnuť a ktoré mnohí považujú za výmysel či nezmysel. Snažím sa pomáhať ľuďom – či už sú to naši občania, alebo aj utečenci – ale aj zvieratám, často krát aj na úkor našej domácnosti.

Neraz vídam ľudí, ktorí sú na pokraji chudoby, živoriacich a bojujúcich o prežitie. Nikto im nepomôže, alebo odmieta pomôcť. Aj keď sa o problémoch vie, mestskí či vládni politici od nich neraz odvracajú zrak a s nápadmi vyrukujú len pred voľbami. Za mojím rozhodnutím kandidovať na starostu mestskej časti Košice – Sever sú ľudia, ich život a ich problémy.

Myslíte si, že poznáte mestskú časť Košice -Sever, problémy a potreby jej obyvateľov natoľko, že im dokážete pomôcť, navrhnúť riešenia a posunúť túto oblasť dopredu?

V časti Košice  –  Sever bývam len krátko, no býval som už vo viacerých častiach mesta. Všimol som si, že problémy sú všade, väčšinou, viac-menej identické. Od parkovacích miest, cez odpad, až po kriminalitu, alebo s ľuďmi bez domova.

Ponúkam moje skúsenosti s manažmentom a svoju oddanosť veci (ak má zmysel) aj na úkor svojho voľného času či svojich financií. Košice – Sever je úžasná mestská časť, ktorá si zaslúži rozvoj a napredovanie, pokiaľ možno čo najviac v súlade so záujmami jeho obyvateľov. Moje priority sú rozvoj, spokojní občania a bezpečnosť.

Ja a ľudia z môjho tímu máme konkrétne nápady, ktoré budeme postupne prezentovať. Som si vedomý, že mestská časť je viazaná aj na rozpočet mesta, ale Sever disponuje šikovnými ľuďmi, ktorí majú neraz lacnejšie a šikovnejšie nápady ako kompetentní. Musíme počúvať Severanov!

Vy kandidujete aj za poslanca do mestského zastupiteľstva. Prečo ste sa tak rozhodli a čo si od toho sľubujete?

Riešenie problémov mesta si vyžaduje komplexný prístup ako celku, tak aj jednotlivých mestských častí. Mojím hlavným cieľom je aktívne sa podieľať na zmenách, ktoré povedú k spokojnosti občanov a skvalitneniu života v našom meste. Od svojej kandidatúry si po prípadnom zvolení sľubujem kopec zmysluplnej práce s obrovskou zodpovednosťou. Dúfam, že docielim, aby sa v Košiciach žilo krajšie, lepšie a že mesto sa bude konečne starať o jeho obyvateľov. Mnoho rozhodnutí stálo obyvateľov mesta nemalé peniaze, a preto právom strácajú dôveru v inštitúcie a vedenie mesta. Je najvyšší čas, aby z rozhodnutí mestského zastupiteľstva profitovali Košičania, nie vedenie Košíc a aby boli výsledky viditeľné v každej oblasti. Obyvatelia mesta Košice by mali cítiť, že poslanci a magistrát pracujú najmä v ich záujme.

Pre hnutie Republika to budú premiérové voľby. Prečo ste sa rozhodli doň vstúpiť a kandidovať práve za toto hnutie?

Hnutie Republika sa zakladá na princípoch kresťanstva, národnom princípe a na sociálnom princípe. Vážim si každú vieru. Som Slovák, milujem našu kultúru, náš folklór a našu krajinu. Baví ma práca pre ľudí a s ľuďmi. Uznávam tieto princípy a tradičné hodnoty, tradičnú rodinu. Som presvedčený, že hnutie Republika je to pravé a že ľudí nesklameme, aj keď chyby sa dejú a je potrebné na ne reagovať.

Napriek tomu, že nás označujú ako fašistov, tak som osobne veľakrát pomohol Rómom a mám medzi nimi aj známych. Mám dobré vzťahy aj s ľuďmi, ktorí vyznávajú judaizmus a poznám aj ľudí z takzvanej LGBT komunity, ktorí však nepotrebujú stále pútať pozornosť extravagantnými spôsobmi. Som teda asi divný „nácek či fašista“. Všetko, čo som uviedol svedčí o tom, že hnutie je otvorené každému, kto má záujem pracovať pre Slovensko. Chceme ľudí spájať. Odmietame šírenie nenávisti na všetky strany.

PhDr. Štefan Surmánek CSc.

kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sever, kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva, kandidát na poslanca do krajského zastupiteľstva

Kto ste a prečo ste sa rozhodli kandidovať na pozíciu poslanca do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sever?

Som PhDr. Štefan Surmánek, CSc., a v súčasnosti som na starobnom dôchodku. Vysokoškolské vzdelanie som ukončil v roku 1976 a doktorandské vzdelanie v roku 1987 na Filozofickej fakulte Moskovskej štátnej univerzite. Po ukončení štúdia som až do roku 2017 pracoval ako vysokoškolský pedagóg na viacerých fakultách v Košiciach a Prešove, kde som vyučoval filozofické a politologické disciplíny.

V súčasnosti som poverený vedením mestskej organizácie hnutia REPUBLIKA v Košiciach. Za túto stranu som sa rozhodol kandidovať do zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever v októbrových komunálnych voľbách. Vzhľadom k mojej odbornosti, môjmu záujmu o veci verejné a veľmi dobrých znalostí a poznatkoch o stave a fungovaní mestskej časti Košice – Sever ako aj o problémoch, ktoré trápia a znepokojujú obyvateľov tejto mestskej časti, som sa rozhodol kandidovať a v prípade môjho zvolenia priamo sa podieľať na jej rozvoji a skvalitňovaní podmienok života obyvateľov tejto mestskej časti.

Myslíte si, že poznáte mestskú časť Košice -Sever, problémy a potreby jej obyvateľov natoľko, že im dokážete pomôcť, navrhnúť riešenia a posunúť túto oblasť dopredu?

V mestskej časti Košice – Sever už žijem 33 rokov, takže veľmi dobre poznám problémy, ktoré trápia obyvateľov tejto mestskej časti. Sú to napríklad: neuspokojivý stav chodníkov (mnohé z nich vybudované už v predchádzajúcom režime), nedostatočná údržba trávnatého porastu, nedostatok parkovacích miest, pomerne vysoká miera znečistenia zvlášť okrajových lokalít mestskej časti a mnohé ďalšie.

Konkrétne body svojho programu a realizačné zámery, ktoré sme aj s ostatnými členmi a kandidátmi pre mestskú časť Košice – Sever konzultovali a koncipovali, predstavíme v ďalších fázach volebnej kampane. 

Vy okrem miestneho zastupiteľstva na Severe kandidujete aj do mestského a krajského zastupiteľstva. Čo bolo vašou motiváciou pri rozhodovaní o kandidatúre na tieto posty?

Hlavnou motiváciou, ktorá ovplyvnila moje rozhodnutie kandidovať za hnutie Republika do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) ako aj do zastupiteľstva mesta Košíc bola snaha, jednak reprezentovať hnutie Republika v týchto samosprávnych orgánoch, napĺňať program tejto strany na regionálnej a lokálnej úrovni a jednak sa aktívne podieľať na tvorbe, prijímaní a realizácii efektívnych rozhodnutí sledujúcich napĺňanie verejných záujmov.

Cieľom môjho pôsobenia v daných zastupiteľských orgánoch bude vždy a za každých okolností snaha zlepšiť činnosť KSK a mesta Košice v zmysle skvalitnenia životných podmienok obyvateľov v nich žijúcich.

Rovnako, ako pri predchádzajúcej odpovedi chcem dať na známosť, že o konkrétnych bodoch svojho programu budem verejnosť informovať v blízkom čase.

Pre hnutie Republika to budú premiérové voľby. Prečo ste sa rozhodli doň vstúpiť a kandidovať práve za toto hnutie?

Kandidovať za hnutie REPUBLIKA som sa rozhodol z viacerých príčin. Ciele a hodnotová orientácia sú mi blízke, preto som sa stal členom a funkcionárom tohto hnutia. Tieto ciele by som sa snažil realizovať aj na miestnej a komunálnej úrovni s cieľom zlepšiť prostredie pre život obyvateľov v mestskej časti Košice-Sever.

Ďalší dôvod mojej kandidatúry spočíva v nespokojnosti s doterajším riadením a realizáciou vecí verejných zo strany terajších predstaviteľov tejto mestskej časti (takzvaných „nezávislých“ aktivistov), ktorí sa v dôsledku svojej odbornej neschopnosti ukázali ako nehodní stáť v čele mestskej časti a organizovať život v nej v prospech jej obyvateľov.

Na rozdiel od terajších držiteľov moci v mestskej časti Košice-Sever, ktorí sa deklarovali ako občianski aktivisti a nezávislí kandidáti s podporou mnohých, skôr liberálne orientovaných politických strán (ale platí to aj pre vedenie mesta a ďalších mestských častí) netvrdím, že som nezávislý kandidát. Som kandidátom mladého hnutia REPUBLIKA. Ako nominant hnutia, v prípade môjho volebného úspechu, chcem dokázať, že komunálna, krajská a miestna politika sa dá uskutočňovať slušne a v prospech verejných záujmov a obyvateľov mestskej časti.

Erika Fehérová

kandidátka na poslankyňu do miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice – Sever

Kto ste a prečo ste sa rozhodli kandidovať na pozíciu poslankyne do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sever?

Volám sa Erika Fehérová, som 32 rokov vydatá a mám jedného dospelého syna. Pracujem ako osobná pokladníčka na železničnej stanici v Košiciach. Prečo som sa rozhodla kandidovať? Pretože by som rada urobila niečo pre mestskú časť v ktorej žijem prakticky celý život. Chcem ponúknuť svoje služby ľuďom a sídlisku Košice-Sever.

Myslíte si, že poznáte mestskú časť Košice -Sever, problémy a potreby jej obyvateľov natoľko, že im dokážete pomôcť, navrhnúť riešenia a posunúť túto oblasť dopredu?

Mestskú časť poznám veľmi dobre, vyrastala som tu, vyrastal tu môj syn a teraz tu vyrastá aj môj vnuk. Poznám sídlisko aj obyvateľov. Veľa sa s nimi rozprávam a počúvam ich. Zaujímam sa o všetko, čo by chceli zmeniť, vynoviť, čo nám tu podľa nich chýba. Rada by som svojimi nápadmi a riešeniami pomohla k rozvoju a zveľadeniu našej mestskej časti s obrovským potenciálom. Jej obyvatelia si to zaslúžia.

Pre hnutie Republika to budú premiérové voľby. Prečo ste sa rozhodli doň vstúpiť a kandidovať práve za toto hnutie?

Hnutie Republika je mladé zoskupenie. V našom záujme je robiť politiku v prospech obyvateľov nášho krásneho Slovenska. Nechceme súťažiť iba sľubmi, konštruktívnou kritikou a navrhovanými riešeniami, ale aj pracovitým a zodpovedným prístupom. Taktiež chceme vzbudiť v ľuďoch záujem o veci verejné a rozširovať svoje rady o kvalitných a aktívnych jedincov.

Určite nechceme ničiť, ani bezhlavo útočiť. Aj na lokálnej, ale i celoštátnej úrovni vidíme, že to neprináša pre Slovensko a jeho obyvateľov nič dobré a iba nás to rozdeľuje. Nie sme nezávislí aktivisti, o ktorých nič neviete, ale vlastenecké hnutie, ktoré pozostáva z dobrého kolektívu, kde sa navzájom povzbudzujeme a pomáhame si.