Generál Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Štátni zamestnanci už viac vládneho zastrašovania nepotrebujú


J. Viktorín v statuse na facebooku píše: “Dnes sme počuli všetci na Slovensku, čo je to buchnutie po stole. Táto koalícia bez škrupúľ schválila zmeny v zákone 55/2017 o štátnej službe.”

Čo to bude znamenať? Reálne presadzovanie politických rozhodnutí na úkor odbornosti profesionálnych štátnych zamestnancov. Neobmedzeným pánom na každom ministerstve resp. „panstve“ bude generálny tajomník, ktorého postavenie bude také silné, že na svoje rozhodnutia de facto nebude potrebovať ani samotného ministra v prípade inej koalície a politickej nominácie na post.

Určite to nie je dobrá správa pre množstvo pracovníkov verejnej správy, ktorí stratia akúkoľvek ochranu a aj samotný Zákonník práce ich neochráni, čím sa stane zdrapom papiera. Koalícia si jednoducho povedala „buď si s nami alebo proti nám“ a so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.

Priatelia, to nie je všetko. Zrazu vystúpil poslanec Kyselica, ktorý ani nemal právo kandidovať vo voľbách. Mimochodom bývalý policajt. Nadhodil poslaneckým návrhom zmeny v spomínanom zákone, ktoré sa budú bezprostredne dotýkať príslušníkov Policajného zboru. Tu treba jasne povedať, že oceňujem prácu každého policajta, ktorý funguje v duchu prísahy a zákonov SR, bojuje proti nešvárom a pomáha občanovi žiť v našej krajine pokojne a zmysluplne.

Alibizmus vlády v súvislosti so spomínaným zákonom stelesňuje práve spomínaný poslanec. Minister vnútra chce právomoci, chce reformovať, ale stále narieka, že nemôže, lebo systém mu to neumožňuje. Ale aby chlapsky pripravil návrh riešenia na vládu, predtým ho prerokoval s odborníkmi, s odborovým zväzom, tak to ho ani nenapadne. Jednoducho alibista a alibizmus v priamom prenose.

Chcete, aby minister mal väčšie právomoci smerujúce do vnútra PZ a vyberal priamo podriadených, ktorí musia vedieť, že takéto pozície sú pre nich labuťou piesňou? Chcete? Aby ďalší po ňom postupovali minimálne tak isto, ak nie angažovanejšie? Toto si občan nezaslúži. Nemá na to čas a verte mi, ani chuť. Neustála „vendeta“ unavuje, rozdeľuje a vyhrocuje vášne.

Samotné návrhy poslanca (a tých čo ich podporili) oslabujú PZ, iniciatívu policajtov, aj ich možný profesionálny a odborný rast. Znižovanie požiadaviek na vzdelanie a na odbornú prax vytvára z polície skupinu dobrovoľníkov, ktorá čaká iba na to, kto ako zapíska. V priamom prenose sledujeme politizáciu bezpečnostných zložiek, čo nikdy predtým neprinieslo pozitívne výsledky, a to SR je stále mladý štát.

Republika bude v každom prípade presadzovať odpolitizovanie bezpečnostných zložiek, budovanie profesionálnej sféry štátnych zamestnancov, ktorí budú garantom múdrosti a zdravého rozumu. Budú protiváhou a aj brzdou v prípade existencie ďalšej vlády nepripravených amatérov.

Áno tento stav sa dá dosiahnuť. A tu bude Republika určite konštruktívnym prvkom. Policajný zbor sa nesmie báť si plniť úlohy stanovené Ústavou a zákonmi SR.”