EÚ odkazuje zamestnancom: Nehovorte o Vianociach


EÚ odkázala: nepoužívajte výraz “vianočný čas”. Do talianskych médií unikol interný dokument Európskej komisie, podľa ktorého sa byrokrati majú vyhýbať slovám ako „vianočný čas“.

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗜𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 dal zamestnancom EÚ rady pre všetky typy komunikácie, vrátane tlačových správ, príspevkov na sociálnych sieťach a manuálov.

Európska komisia by rada nahradila takisto pojem „krstné meno“ (ako odkaz na kresťanskú sviatosť krstu) termínom „prvé meno“ a zamestnancom odporúča, aby v textoch nepoužívali mená ako napr. Mária a Ján, ale aby uprednostnili také, ktoré sú mixom rôznych náboženstiev alebo etník.

Zverejnenie správy vyvolalo ostrú reakciu konzervatívnych a vlasteneckých politikov ako Giorgia Meloni (FdI) a europoslanec Jorge Buxadé (VOX), ktorí sa ohradili voči ďalšiemu ideologickému útoku Európskej komisie na kresťanskú vieru a identitu. Ich minulé prejavy nájdete napr. tu:

Keď bol dokument zverejnený, komisárka pre rovnosť Helena Dalli vyhlásila, že úmyslom bolo „ilustrovať diverzitu európskej kultúry a preukázať inkluzívny charakter Európskej komisie“. Dokument údajne vracia na prepracovanie a nabudúce zrejme dá na prípadné odhalenie väčší pozor. Vec sa udiala len pár mesiacov po tom, čo talianska europoslankyňa Simona Baldassarre hovorila o internom slovníku pre úradníkov EÚ, v ktorom sa zakazujú slová „matka a otec“.