Eduard Kočiš (REPUBLIKA): Veľký úspech celého hnutia REPUBLIKA


Veľký úspech celého hnutia REPUBLIKA v priamom legislatívnom procese.

S pomocou kolegov poslancov v pléne NR SR, sa nám podarilo posunúť môj návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva do druhého čítania.

Pevne verím, že nami predkladaný zákon o povinnom zverejňovaní okrskových a okresných zápisníc na webových stránkach miest, obcí a štatistického úradu, pomôže zlepšiť prístupnosť a transparentnosť k samotnej kontrole volebných výsledkov.