Eduard Kočiš (REPUBLIKA): Poukázali sme na likvidáciu sociálneho podnikania na Slovensku


Dnes sme poukázali na likvidáciu sociálneho podnikania a na vedomé ničenie sociálnych podnikov na.

Úloha sociálneho podniku je zamestnávať ľudí so znevýhodnením, poskytovať verejnoprospešné služby samosprávam, súkromnému sektoru nie vytvárať zisk.

Štát má sociálnym podnikom pomáhať, nie hádzať polená pod nohy a systematicky ich likvidovať.