Eduard Kočiš (REPUBLIKA): Ak budem primátor, školy budú apolitické


Ako nový primátor mesta Stropkov nikdy nezneužijem pôdu školy, či škôlky na politickú kampaň. Učiteľ je klenot, ktorý si musíme chrániť!

Prvoradým cieľom nového vedenia Mesta Stropkov, bude zastabilizovanie učiteľského zboru, a okamžité ukončenie ,, teroru ,, a direktívneho prístupu či presadzovania sily z pozície moci v našich školských či predškolských zariadeniach.

Učiteľov a učiteľky, si máme ctiť a vážiť, pretože učiteľské povolanie má v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto.

Vytváranie a zlepšovanie pracovných podmienok priamo na školách či škôlkach bude úplnou samozrejmosťou. Pôjdeme nie len cestou technicko-materiálneho zabezpečenia, ako sú učebné pomôcky a prostriedky na výučbu, ale celkovo musíme zvýšiť status učiteľského povolania.

Opäť sa šíria mestom ,, nepodložené a úplne vymyslené ,, avšak ,, zaručene pravé informácie ,, o možnom prepúšťaní v učiteľskom zbore, či o redukcii učiteľského stavu v meste. Môžem všetkých pedagógov v rámci mesta Stropkov ubezpečiť, že sa o svoje miesta báť nemusia.

Strašenie formou ,, on vás potom všetkých vyhodí ,, je veľmi úsmevné až detinské. Mojím zámerom je vytvoriť kvalitné podmienky, pre profesionálny rast každého pedagóga v meste. Učitelia musia cítiť plnú podporu vedenia mesta a z mojej strany sa jej vždy dočkajú. Je dôležité podporovať rast miezd v učiteľskom zbore, nakoľko na tento faktor sú pedagógovia, ako aj iní zamestnanci štátnej a verejnej správy, priamo naviazaní.