Deň otvorených dverí v NRSR 🇸🇰


Dňa 1. septembra 1992 bola Slovenskou národnou radou prijatá Ústava Slovenskej republiky, hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike.

Ústava SR má dnes 30 rokov, je načase aby sa ňou politici začali riadiť.

My sme tento významný deň oslávili medzi ľuďmi. Radi sme si vás vypočuli a ďakujeme za zaujímavé podnety k zlepšovaniu Slovenskej republiky.

hnutieRepublika #REPUBLIKA #mladírepublikáni 🍀🇸🇰