Členovia Republiky podporili protest proti americkým základniam


Okresný predseda pre BA – Staré mesto a Malacky k tomu uviedol nasledovné:

“Vážení priatelia, dnes 23.01.2022 sa členovia Hnutia Republika za okres MALACKY zúčastnili v obci Kuchyňa protestu proti tzv. obrannej zmluve s USA (DCA z anglického Defense Cooperation Agreement).

Stretnutia občanov pred obecným úradom, neorganizovala žiadna politická strana, zúčastnili sa ho mnohí aktivisti i opozičné strany. Za hnutie Republika sme vyjadrili podporu starostovi obce pánovi Róbertovi Bujnovi v jeho aktivitách proti podpisu tejto zmluvy.

Je veľmi potrebné, aby sa všetky opozičné strany a aktivisti spojili a navzájom sa podporili. Hnutie Republika je pripravená na spoluprácu.

Veríme, že dňa 02.02.2022 o 16:00 sa všetci stretneme pred budovou SNR na hradnom kopci v Bratislave, a nahlas zakričíme hlasujúcim poslancom, že takúto “obrannú” zmluvu si neprajeme !”