ČAKÁ NÁS POSLEDNÝ KROK! Dolár klesá a západný finančný systém bude…


Do diskusie Európskeho parlamentu o dosahovaní pokroku v programe Bridgetown, iniciatívy o reformu finančnej architektúry, prispel chorvátsky europoslanec.

💬 „V týchto dňoch sme svedkami kolapsu veľkých západných bánk. Finančný systém zo Západu, ktorý je založený na dlhovej doktríne a nekonečných pôžičkách, ktorý je založený na skutočnosti, že reálna ekonomika je podriadená finančným trhom a nie naopak, je nespravodlivý, vykorisťovateľský a neudržateľný. Stačí sa pozrieť na…“

Pozri ďalšie videá: