ÁNO rovnoprávnym národom v Európe, NIE bruselskému impériu mimovládok


Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Varga potvrdzuje, že inštitúcie Európskej únie odovzdávajú demokraciu do rúk mimovládnych organizácií, ktoré presadzujú ich progresivistickú ideológiu v členských štátoch.

Hovorí, že európski vlastenci môžu v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu zasiahnuť. Zdieľaním vízie demokracie, ktorá je založená na rovnosti a suverenite národov a odmietnutí súčasného status quo, keď Európska komisia živí združenia, ktoré destabilizujú „nepohodlné“ vlády a snažia sa ovplyvňovať rozhodovanie a verejnú mienku.

💬 „Brusel nám chce vnútiť názor medzinárodne financovaných mimovládnych organizácií. Toto je imperiálna operácia. Mimovládne organizácie si nasadzujú masky filantropov, ale robia politiku. Nazývajú sa mimovládnymi organizáciami, ale správajú sa ako politické strany s množstvom peňazí.“

Ministerka vyjadrila vieru v kooperatívnu silu demokratických, suverénnych národov v protiklade k imperiálnym ambíciám súčasnej Európskej únie: „Veríme v demokratický #konsenzus rovnoprávnych národov a radi by sme aj naďalej videli Európu nie ako impérium, ale Európu, kde sú ľudia radi za úspech toho druhého. To je kľúč k prežitiu.“