Milan Mazurek (REPUBLIKA):NA MARTÝROV Z ČERNOVEJ NEZABÚDAME! 🇸🇰


27. októbra 1907 postrieľali uhorskí žandári 15 Slovákov a Sloveniek, desiatky zranili a mnohých následne uväznili, v Černovej, rodisku otca národa Andreja Hlinku.

Miestni obyvatelia si chceli nechať svoj kostol, postavený ich rukami a za ich peniaze, vysvätiť Andrejom Hlinkom, čo vrchnosť odmietala dovoliť, pretože Hlinku prenasledovala za údajné “poburovanie proti maďarskej národnosti”.

Obyvatelia Černovej zomreli za slobodu a práva Slovenského národa. Zomreli aj za nás. Nikdy na to nezabudnime.