Tomáš Špaček (REPUBLIKA): Pár slov pre doktora Sabaku


“Doktor Sabaka sa vyhráža predstaviteľom hnutia Republika podaním žaloby, ak mu nezaplatia spolu skoro 50 000 eur. Pán Sabaka má množstvo priestoru v médiách, kde sa často vyjadruje k politickým témam (áno čínska chrípka je aj politickou témou) a preto je prirodzené, že na jeho lživé a zavádzajúce vyjadrenia reagujú aj politici, ktorí s ním nesúhlasia.

Takže pán doktor by si mal uvedomiť, že keď sa často verejne prezentuje a vypúšťa rôzne pofidérne tvrdenia, tak musí zato zniesť aj kritiku svojej osoby.

Ak má problém s tým, čo o ňom Milan Uhrík a Milan Mazurek povedali, tak nech využije svoje mediálne kontakty a ziniciuje diskusiu o tejto téme. Ľudia by si potom sami spravili názor… Ale práve tohto sa Sabaka zrejme bojí a zvolil radšej zbabelé vydieranie svojich názorových oponentov právnikmi.

Chápem, že priživovať sa na čínskej chrípke a brať za to štedré finančné odmeny môže byť pre niekoho príťažlivé, ale potom nech sa nediví, keď o ňom ľudia hovoria nepekné veci. Pravda sa niekedy ťažko počúva…”