Milan Uhrík (REPUBLIKA): Európsku komisiu sme prinútili zverejniť utajované zmluvy o vakcínach! Len sa pozrite!


Toto je šialené. EÚ zverejnila zmluvy k vakcínam.

„Objednali 1,9 miliardy vakcín, t.j. 💉 5 dávok pre každého Európana. Ceny vakcín zostávajú utajené. Dodávatelia vakcín neručia za nič – ani za účinnosť, ani za zdravotné následky 🙁

Náš opozičný tlak prinútil Európsku komisiu zverejniť utajované zmluvy o vakcínach. Spolu s 27 zahraničnými europoslancami sme opakovane tlačili na 🇪🇺 komisiu, aby zverejnila zmluvy s farmaceutickými firmami.

Zo slovenských europoslancov som bol žiaľ jediný, kto sa pridal k tejto iniciatíve. Odpoveď eurokomisárky na náš list prikladám v komentári – aj s linkami na zverejnené zmluvy.

Podľa zverejnených zmlúv objednala EÚ spolu 1,3 miliardy vakcín s možnosťou doobjednania ďalších 560 miliónov kusov. Čiže dokopy takmer 1,9 miliardy vakcín pre 410 miliónov Európanov (deti nepočítam). To vychádza zhruba 4-5 dávok pre každého dospelého Európana. Čiže ak niekto dúfa, že ak sa dá teraz zaočkovať, tak potom mu už dajú pokoj, tak je na omyle. Príde minimálne ešte tretia, štvrtá a zrejme aj piata covid-vlna a vakcinačná dávka… Pokiaľ sa ľudia nevzoprú.

Samozrejme, kľúčové časti zmlúv s cenami vakcín nechala eurokomisia začiernené. Odbíjajú nás tým, že zverejnenie cien by údajne „oslabilo pozíciu Komisie pri rokovaniach so spoločnosťami o nákupe vakcín“. Takže toto je tá európska transparentnosť v praxi? Biznis za viac ako 20 miliárd eur je utajený, aby mohli eurokomisári vyjednávať ktovie čo s farmaceutickými korporáciami za zatvorenými dverami?!

😡Nefunguje to práve naopak? Že zverejnením cien sa vyvolá konkurencia a cenová súťaž medzi dodávateľmi? Podľa eurokomisárov evidentne nie. Keď sa jedná o ich megabiznis, tak na transparentnosť kašlú. Tú vyžadujú len od ostatných, ale od seba nie. Občanov nemajú za nič! Od ľudí sa vyžaduje len to, aby si vakcíny nechali pichnúť a aby tento kolosálny biznis na daniach zaplatili.

Zo zverejnených častí zmlúv sú však zaujímavé napríklad pasáže o odmietnutí ručenia firmy AstraZeneca za následky vakcín.

Napríklad v článku 14 zmluvy sa píše: „Každý zúčastnený členský štát odškodní spoločnosť AstraZeneca a zaistí proti nej akékoľvek škody a záväzky, vrátane vyrovnaní, s ktorými strana poskytujúca odškodnenie dala súhlas podľa oddielu 14.2, a nevyhnutné právne náklady súvisiace s alebo vyplývajúce z nárokov vyplývajúcich zo vzniknutej smrti, spôsobeného telesného, duševného alebo emocionálne zranenia, choroby, zdravotného postihnutia, strachu z vyššie uvedeného, straty alebo škody na majetku a prerušenia obchodnej činnosti poškodeného alebo príbuznej osoby s poškodenou osobou v súvislosti s použitím alebo podaním očkovacej látky.“

Článok 15 zmluvy je tiež desivý: „Komisia a každý zo zúčastnených členských štátov, každý v rámci svojich príslušných kompetencií, vo svojom mene, sa vzdáva a zrieka sa akýchkoľvek nárokov voči spoločnosti AstraZeneca vyplývajúcich alebo súvisiacich s:

a) nedostatočnou bezpečnosťou alebo účinnosťou očkovacej látky, za predpokladu, že spoločnosť AstraZeneca dodržala platné regulačné požiadavky EÚ na pandemický výrobok, obmedzené na výrobu vakcíny spoločnosťou AstraZeneca v súlade so správnou výrobnou praxou

b) použitím alebo podaním očkovacej látky počas pandemických podmienok“

Zodpovednosť za škodu v prípade iných vakcín zverejnená nie je (komisári tieto pasáže vyčiernili), ale všeobecne sa predpokladajú rovnaké zmluvné podmienky – čiže výrobca vakcín nezodpovedá a neručí absolútne za nič.

⛔️ Priatelia, ak ešte niekto nechápe, že celý tento cirkus s (ne)povinným očkovaním je v prvom rade jeden veľký biznis, tak snáď toto ho presvedčí. O vírus tu dávno nejde!

Prikladám list, ktorý som dostal od eurokomisárky – aj v slovenskom preklade:

Vážení poslanci,

chcela by som Vám poďakovať za Vaše listy z 10. marca a 27. apríla 2021 so žiadosťou o zverejnenie všetkých zmlúv podpísaných medzi (Európskou) Komisiou a výrobcami očkovacích látok. Prijmite, prosím, moje ospravedlnenie za neskorú odpoveď.

Ako viete, momentálne riešime jednu z najvážnejších kríz v oblasti verejného zdravia v modernej dobe. Európska komisia preberá a bude naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri účinnom, rýchlom a otvorenom riešení tejto krízy v spolupráci so všetkými relevantnými účastníkmi, vrátane Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ. Zdieľam Váš pohľad na základné kritériá Európskej únie, pričom transparentnosť je jedným z najdôležitejších, a zdôrazňujem, že Komisia intenzívne pracuje na zabezpečení zdravého a transparentného procesu. Ako bolo vysvetlené pri predošlých príležitostiach, doložky o dôvernosti sú štandardným prvkom dohôd, ktoré farmaceutické spoločnosti uzatvorili s EÚ a niekoľkými ďalšími krajinami. Je to nevyhnutnosť pre ochranu citlivých rokovaní a obchodných informácií, ako sú finančné informácie a plány vývoja a produkcie.

Existujú aj pravidlá, ktoré chránia priebeh výberového konania. Dodržiavame ich, a to nielen z dôvodov spojených s obchodnými záujmami dodávateľov, ale aj preto, že zverejnenie citlivých obchodných informácií by oslabilo pozíciu Komisie pri rokovaniach s inými spoločnosťami o nákupe vakcín proti COVID-19, čím by sa anulovali priaznivé účinky spravodlivej súťaže. Vypočuli sme si výzvy na väčšiu transparentnosť a, v rámci vyššie uvedených obmedzení, Európska komisia sa aktívne zapojila do obojstranných konzultácií s každým dodávateľom s cieľom zákonného zverejnenia zmlúv.

Platné právne predpisy vyžadujú, aby Komisia našla rovnováhu medzi záujmom verejnosti byť informovaná o prijatých rozhodnutiach, záujmom Komisie zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž v prebiehajúcich rokovaniach o nákupe očkovacích látok proti COVID-19, a napokon záujmom tretích strán, vrátane komerčného záujmu výrobcov vakcín.

S potešením Vám oznamujeme, že všetky farmaceutické spoločnosti, s ktorými sme sa dohodli, teraz súhlasili so zverejnením upravenej verzie zmluvy, podpísanej medzi dvoma stranami. Upravené verzie predbežných kúpnych zmlúv so spoločnosťami CureVac AG, Sanofi Pasteur SA & GlaxoSmithKline Biologicals SA, AstraZeneca AB, Pfizer Inc. & BioNTech Manufacturing GmbH, Moderna Switzerland GmbH a Janssen Pharmaceutica NV, ako aj kúpna zmluva so spoločnosťou Moderna Switzerland GmbH a dve kúpne zmluvy so spoločnosťami BioNTech Manufacturing GmbH a Pfizer Inc. sú publikované na webových stránkach Komisie. Verím, že tieto informácie zodpovedajú Vaše otázky a využívam túto príležitosť, aby som Vám poďakovala za neustálu podporu.

Stella Kyriakides
eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín

Linky na zverejnené zmluvy:
https://ec.europa.eu/…/curevac-redacted-advance…
https://ec.europa.eu/…/sanofi-gsk-redacted-advance…
https://ec.europa.eu/…/info/files/apa_astrazeneca.pdf
https://ec.europa.eu/…/redacted_advance_purchase…
https://ec.europa.eu/…/redacted_advance_purchase…
https://ec.europa.eu/…/files/jj_apa_202005071550.pdf
https://ec.europa.eu/…/moderna_pa_for_publication.pdf
https://ec.europa.eu/…/redacted_purchase_agreement…

V hnutí 🇸🇰 REPUBLIKA po týchto argumentoch ešte dôraznejšie trváme na absolútnej dobrovoľnosti očkovania proti koronavírusu a odmietame akúkoľvek diskrimináciu nezaočkovaných, ” uviedol predseda hnutia Milan Uhrík.


One thought on “Milan Uhrík (REPUBLIKA): Európsku komisiu sme prinútili zverejniť utajované zmluvy o vakcínach! Len sa pozrite!

  1. Spätné upozornenie: COVID – 19

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.